ISO 9001; bir ürün ya da hizmetin türüne bağlı olmaksızın müşteriye sunulma aşamasına gelinceye kadar geçirdiği tüm süreçlerin, kalite prensipleri çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin sağlanmasının garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bunun en çok tercih edilen ve yaygın yollarından birisi de kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak pazarlama, üretim/hizmet sunumu ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen, ISO 9001 kalite yönetim sisteminin uygulanmasıdır.

Yararları:

  • Proses yaklaşımı ile proseslerin verimliliğini artırır
  • Müşteri odaklı çalışmayı özendirir,müşteri memnuniyetini artırır
  • Denetimleri azaltır
  • İhracatta ve iç pazarda kuruluşun müşteri tarafından kolayca kabul edilebilirliğini sağlar
  • Çalışanların motivasyonunu artırır
  • Ulusal ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlar
  • Karlılığı artırır
  • Maliyetleri düşürür, üretkenliği artırır
  • İletişimi güçlendirir