ISO 22000; ürün güvenliğini etkileyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.

ISO 22000  gıda işletmelerinde, gıda güvenliğini tehlikeye sokabilecek potansiyel tehlikelerin belirlenmesini, Kritik Kontrol Noktalarının(KKN/CCP) oluşturulmasını ve bu sayede tehlike yaratabilecek risklerin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlar. Sistem ürünlerin hazırlık,üretim,paketleme ve dağıtım gibi her aşamasında kontrol sağlar.

Yararları:

  • Müşterinin güvenini ve memnuniyetini artırır
  • Müşteri şikayetlerini azaltır.
  • Önleyici yaklaşımıyla hatalı üretimin,iş kaybının ve ürün geri çağırmanın önüne geçer.
  • Ürün kalitesini artırarak ,tüketici sağlığını etkileyen riskleri ortadan kaldırır.
  • Ürünün gerekli güvenlik önlemlerine sahip olduğunu deklare eder.
  • Marka değerini ve prestiji artırır.
  • Yasal şartlara uyumu sağlar.