Tarafsızlık Politikası - Kalite Politikası

Tarafsızlık Politikası - Kalite Politikası

Tarafsızlık Politikası

 

 

     TCS BELGELENDİRME, ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC TS 17021-10, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 27006, TS ISO 50003, ISO/TS 22003, ISO 19011, EA2/17, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği, Ulusal Yeterlilikler  ve ilgili diğer rehberlerin prensipleri çerçevesinde kendisine müracaatta bulunan tüm kuruluşlara eşit ve tarafsız olarak, yaptığı belgelendirmelerle ilgili güveni verecek şekilde oluşturulmuş ve kuruluş içinde tarafsızlığın önemi iletilmiştir.

TCS CERTIFICATION is designed in order to guarantee the process of certification and the assurance of audit neutrality for all the establishments applying according to ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC TS 17021-10, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 27006, TS ISO 50003, ISO/TS 22003, ISO 19011, EA2/17, Professional Competency, Assessment and Certification Regulation, National Competencies  and the related provisions of guidelines .Furthermore, importance of the impartiality within the company is reemphasized.

 

 TCSBELGELENDİRME sunduğu hizmetlerden kaynaklanan çıkar çatışması ihtimallerini ve riskleri risk analizi ile analiz etmekte,  tanımlamakta ve dökümante etmekte ve risklere karşı önlemleri tanımlamaktadır.

TCS CERTIFICATION analyzing, describing, and documenting the potential conflicts of interest and risks through risk analysis and measures against risks resulting from services provided by.

     TCSBELGELENDİRME’nin yapısı belgelendirme ve denetim sürecinde tarafsızlığının güvencesini verecek şekilde dizayn edilmiştir.

     Structure of TCS CERTIFICATION is designed in such a manner that certification and audit duration impartiality is guaranteed.

     Bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik sözleşmeleri ile garanti altına alınmıştır. Tam zamanlı personelin, yönetim sistemlerinde danışmanlık yapmayacağı sözleşmelerle garanti altına alınmıştır.

All of the personnel will be guaranteed  that  they are working getting over the effect of commercial, financial and other pressures via sign confidentiality agreement.

    TCS BELGELENDİRME’nin tüm çalışanlarının ücretleri yapmış oldukları satışa, denetimin sayısına ve sonucuna bağlı değildir. TCSBELGELENDİRME, yapmış olduğu bütün işlerle ilgili gizlilik ve güvenliği, çalışanlarla yapmış olduğu sözleşmelerle sağlamaktadır.

Fees of all employees of TCS CERTIFICATION do not depends on the number and result of conducted audits. TCS CERTIFICATION provides the confidentiality and safety related with all tasks with the contracts countersigned with its employees.

        TCS BELGELENDİRME, bağımsızlık ve tarafsızlığını internet web sayfasında deklare etmiş, ayrıca kalite politikasını yayınlamıştır.
TCS CERTIFICATION declares its independency and impartiality at internet website and in addition, moreover its quality policy has also been published at website.

    TCS BELGELENDİRME, genel katılıma açık eğitim konusunda hizmet verirken, kişilere verilen eğitim hizmetinden bağımsız olarak çalışmaktadır. TCSBELGELENDİRME, verilen eğitimler esnasında çıkar çatışmasına sebep olabilecek herhangi bir risk bulunmadığını veya var olan riskleri kontrol altında tuttuğunuz; risk analizinde garanti altına almıştır. Eğitimlerden kaynaklanan bir riski olmadığını tarafsızlık beyanı ile deklare etmektedir.
TCS CERTIFICATION operates independent from the training service given to personnel during trainings about personnel evaluation and certification subjects. TCS CERTIFICATION states that there is no cooperation between the training company and TCSBELGELENDİRME or any support of training company to TCS CERTIFICATION by impartiality declaration.

 A. Emre ÖZKARS

Genel Müdür

24.05.2019

 

 

 

 

KALİTE POLİTİKASI

 

“HER BİR MÜŞTERİ TEK BİR MÜŞTERİ”

 

 

 

TCS Belgelendirme’nin Kalite Politikası;

 ü Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerini; ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-2, ISO/IEC 17021-3, ISO/IEC TS 17021-10, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 27006, TS ISO 50003, ISO/TS 22003, ISO 19011, EA2/17 ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarca hazırlanan güncel standartlar, metotlar ve kılavuzlar doğrultusunda oluşturulan yönetim sisteminde, standartların gerekliliklerine uyarak müşterilerin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmet sunarak en doğru ve güvenilir sonuçları elde etmek.

 ü İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile istenilen zamanda, doğru ve kaliteli hizmet vererek müşteri odaklı yönetim anlayışı ile tüm müşterilerine aynı şartları sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

 ü Kalite yönetim sistemi çerçevesinde tüm personelinin en iyi şekilde hizmet vermesi amacı ile kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürleri çalışmaları sırasında uygulamalarını sağlamak.

 ü Kalite Sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve verilen hizmetlerin yeterliliği ve tarafsızlığına olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermek.

 ü Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve dürüstlük ve güvenilirliğin hiçbir yoruma mahal vermeden uygulanmasını sağlamak.

 ü Yönetimde sistem yaklaşımını ve karar verme sürecinde gerçek ve tarafsızlık ilkelerini uygulamak.

 ü Standart şartlarına uymak, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarını gerçekleştirerek müşteri taleplerinin de değerlendirilmesi ile etkinliğini sürekli iyileştirmek.

 ü Müşteri ve 3. taraflarla ile ilgili tüm bilgilerin gizlilik kuralları çerçevesinde saklamak.

ü Çalışma kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak güncel gelişmeleri takip ederek, gerekli durumlarda müşteri ile paylaşmak.

 ü Yetkin personel ve denetçi/uzman havuzu ile Müşterilerine ve Sektöre değer katmak.

 

Ahmet Emre ÖZKARS

Genel Müdür

24.05.2019