ASANSÖR ÜRÜN BELGELENDİRME

2014/33/AB Asansör Yönetmeliğinin amacı; asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemek amacıyla yayınlanmıştır.

Bu yönetmelik;

Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin taşıyıcıya zorlanmadan girebildiği ve içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş olan taşıyıcıya ulaşabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörleri ve bu asansörlerde kullanılan, EK-III’te listelenen asansör güvenlik aksamlarını kapsamaktadır.

Asansör Yönetmeliğinde asansör; belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kaldırma tertibatı olarak tanımlanmasına karşın güvenlik aksamları için açık bir tarif bulunmamaktadır.

Bu yönetmelik ile asansör güvenlik aksamı üreticilerine ve asansör montajı yapan firmalara tercih edebilecekleri çeşitli uygunluk değerlendirme prosedürleri sunmaktadır. Bu değerlendirme prosedürleri;

·         EK-IV Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının AB Tip İncelemesi (Modül B)

·         EK-V Asansörlerin Son Muayenesi

·         EK-VI Asansör Güvenlik Aksamlarının Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluğu    (Modül E)

·         EK-VII Asansör Güvenlik Aksamlarının Tam Kalite Güvenceye Dayalı Uygunluğu (Modül H)

·         EK-VIII Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G)

·         EK-IX Asansör Güvenlik Aksamlarının Rastgele Kontrol İle Tipe Uygunluğu (Modül C2)

·         EK-X Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül E)

·         EK-XI Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H1)

·         EK-XII Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu (Modül D)

Görünür bir şekilde iliştirilen CE işareti, asansörün veya güvenlik aksamının, bu yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını ve geçerli bir uygunluk değerlendirme işleminin uygulandığını belirtir.

11

YAZIKONAK BELEDİYESİ

ELAZIĞ

22.10.2020

31.12.2024

4 YIL

12

BEYPAZARI BELEDİYESİ

ANKARA

04.03.2021

04.03.2025

4 YIL