Üst Yönetim Taahhüdü

 

TCS Belgelendirme (TCS) , Eylül 2008 tarihinde faaliyete başlamış tamamen tüzel kişiliğe haiz özel bir kurumdur.

a)      Kalite Politikası, üst yönetim tarafından belirlenir.

b)      Sistem, Personel, Ürün Belgelendirme ve Muayene Faaliyetleri, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getirilir.

c)      Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme, Personel Belgelendirme, Muayene, Gözetim ve Eğitim faaliyetleri kapsamında, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulmuştur.

d)      İlgili bütün taraflar verilen belgelendirme hizmetlerine ulaşabilir, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmez ve uyulması gereken tüm kural ve dokümanlar ayrım yapılmayacak şekilde uygulanır.

e)      Uygunluk değerlendirme hizmeti sunulacak müşteri veya değerlendirilecek ürünler ile herhangi bir bağı olmayan, bağımsız ve üçüncü taraf niteliğinde hizmet sunulur.

f)       TCS Belgelendirme ve Üst Yönetim görevlerini icra eden personelinin, değerlendirdikleri ürünlerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi ya da bu tarafın temsilcisi olamaz.

g)      TCS Belgelendirme ve üst yönetimi ve uygunluk değerlendirme görevlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan personelin, değerlendirdikleri ürünlerin tasarımında, imalatında veya yapımında, pazarlamasında, kurulumunda, kullanılmasında veya bakım işlemlerinde doğrudan müdahil olmayacağını veya bu faaliyetlerle ilgilenen tarafları temsil edemez.

h)      TCS Belgelendirme,  şartlarını, değerlendirmesini, gözden geçirmesini, kararını ve gözetimini (gözetim söz konusu ise) belgelendirmenin kapsamı ile bizzat ilişkili konularla sınırlar.

i)       Faaliyetler içinde yer alan, personel, komiteler, denetçiler, gözlemciler ve uzmanların kararlarını hiç bir kişi veya kuruluş etkileyemez. Kuruluş üst yönetiminin yukarıda bahsi geçen kişiler üzerinde hiçbir yaptırımı veya yönlendirme yetkisi yoktur.

j)       TCS Belgelendirme, faaliyetleri kapsamında danışmanlık hizmeti vermez. Bir ürün/hizmet için daha önce danışmanlık sağlayan personel, 2 yıl boyunca, bu ürünle/hizmetle ilgili gözden geçirmede veya belgelendirme kararı verilmesinde görevlendirilemez.

k)      Hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kurumlara eşit ve tarafsız  hizmet  verilir. TCS Belgelendirme, tüm faaliyetlerin tarafsızlığından sorumludur ve faaliyetlerin tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali veya diğer baskıları engeller.

l)       Hizmet sunulan firmalar ile ilgili bilgiler gizli bilgi olarak değerlendirilir, ilgili kuruluşun yazılı  muvafakati olmaksızın 3. taraflara verilmez, eğer kanun, yönetmelik ve tebliğ  gereği bu bilgilerin verilmesi gerekirse, belgelendirilen kuruluş konu ile ilgili bilgilendirilir.

m)    TCS Belgelendirme’nin faaliyetleri, milli ve milletlerarası standardlar esas alınarak eğitimli, saygılı ve tecrübeli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, hızlılık ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirir.

n)      TCS Belgelendirme’nin faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikayetlerin en az düzeyde tutulabilmesi için;  gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecek ve faaliyetlerde görev alan tüm personele gerekli eğitimler düzenli bir şekilde sağlanacak.

o)      Kuruluşumuz görevleri yerine getirmek, kalite yönetim sisteminden sapmaları tanımlamak ve bu sapmaları önleyecek veya en aza indirecek faaliyetleri başlatmak için gerekli yetkileri ve kaynakları olan yönetici ve teknik personelleri bünyesinde bulundurmaktadır. Aynı zamanda bu personellerin görev, yetki tanımları hazırlanmış olup yardımcılarının da atamaları yapılmıştır.

p)      TCS Belgelendirme, tarafsızlık ile ilgili oluşabilecek riskleri en az indirgemek adına tüm personel ile Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdü imzalanmaktadır.  Tarafsızlığı ihlal etmemeleri açısından Komite üyeleri,  maddi veya manevi çıkar ilişkileri içersinde bulundukları firmaların tarafsızlık incelemelerinde yer alamazlar.

q)      TCS Belgelendirme personeli ve aday arasındaki yakınlık ilişkisi nedeni ile sürecin tam işletilememesi riskini engellemek adına ilk olarak Personel Belgelendirme Başvuru Formu ile yakınlık ilişkisi olup olmadığı sorgulanır. Sonrasında ise personel ile imzalanan GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ imzalatılır.

r)       Tüm uygulama ve işlemlerin yürütülmesinde, mevcut akreditasyon, kanun, yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.

s)      TCS Belgelendirme’nin gelirlerini Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme, Personel Belgelendirme, CE Belgelendirme, Muayene, Gözetim ve Eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne geçilmiştir.

t)       Personelin ücretleri; Sistem Belgelendirme, Ürün Belgelendirme, Personel Belgelendirme, CE Belgelendirme, Muayene, Gözetim ve Eğitim faaliyetlerinden alınan ücretlerden bağımsızdır. Ücretler yapılan işin sayısı, hizmetin sonucuyla ilişkilendirmez.

u)      TCS Belgelendirme, firmalara iç tetkik gerçekleştiremez.

v)      Üst Yönetim, çıkar çatışmasını yönetmekten sorumludur. Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz edilir ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlayarak tarafsızlığımızın sürekliliği sağlanır.

BEYAN  VE  TAAHHÜT  EDERİM

 

Ahmet Emre Özkars

Genel Müdür

09.11.2020